MAPA STRÁNOK

ÚVOD

OZNAMY

ORGÁNY DRUŽSTVA

NA STIAHNUTIE

KONTAKT

INZERÁTY

18/07/2013 ODPOVEď SUSEDKE VÁŽENÍ ČLENOVIA DRUŽSTVA! V ZÁUJME PREDCHÁDZANIU DOHADOV A FÁM ...
25/01/2013 LIST Z ČSOB LISTK DNEŠNÉMU DŇU EŠTE TENTO LIST NIE JE ZODPOVEDANÝ ...
24/01/2013 TRESTNÉ OZNÁMENIE VÁŽENÝ NÁVŠTEVNÍK, PROSÍM, STIAHNITE SI TRESTNÉ OZNÁMENIE :STRANA 1STRANA 2STRAN ...

18/07/2013 ODPOVEď SUSEDKE

Vážení členovia družstva!

    V záujme predchádzaniu dohadov a fám ako aj v záujme Vašej informovanosti považujeme za potrebné reagovať na list plný klamstiev a poloprávd, ktorý bol rozoslaný do poštových schránok členov BDVH v dňoch 12 a 13.7.2013 a je podpísaný ako „Vaša suseda a členka družstva".  
-    Členská schôdza a jej hlasovanie uskutočnené dňa 7.1.2013 považujeme za  zmätočné a tým pádom za neplatné. Právom ktoréhokoľvek občana tohto štátu je obrátiť sa na príslušný súd ak má pocit, že boli poškodené jeho práva alebo záujmy.
-    Členská schôdza zo dňa 7.1.2013 nebola namietaná len p. Pribilom ale aj inými členmi družstva. Neplatnosť všetkých členských schôdz od roku 2010 vyriekol súd a nie p. Pribila.
-    O tom či bude, alebo nebude niekto zapísaný Obchodným registrom SR ako štatutár nejakého orgánu nerozhoduje nejaká „Vaša suseda „ . Na toto sú stanovené presné zákonné postupy a tie buď naplnené  „sú" alebo „nie sú". Posudzovať akékoľvek a kohokoľvek konanie ako podvodné prináleží len Orgánom činným v trestnom konaní a nie niekomu kto sa predstavuje ako „Vaša suseda". Ak takéto poznatky ktokoľvek má je jeho, alebo jej zákonnou povinnosťou tieto oznámiť Orgánom činným  v trestnom konaní .
-    K otázke defraudácie 200.000,- EUR a ich predisponovania na iný účet len toľko. Uvedená čiastka je od 20.12.2011 vedená na termínovanom účte vedenom na pobočke ČSOB v Bratislave a ku dnešnému dnu je na tomto účte čiastka 200.659,17 EUR. Do dnešného dňa s touto čiastkou nebolo nijako hýbané teda nemohla byť nikde predisponovaná.
-    K otázke vedenia agendy BD, zvolávania členských schôdzí a uznesení z členských schôdzí  odporúčame našim členom preštudovať si príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré pojednávajú o činnosti družstiev.
-    P. Petrík je právoplatným členom BDVH. P. Petrík si odkúpil členský podiel po členovi, ktorého členstvo nebolo bývalým predstavenstvo v zložení T.V.K. vysporiadané. To, že takáto situácia mohla vzniknúť a jeho členstvo môže byť spochybňované zapríčinila lajdáckosť, nedôslednosť a nekompetentnosť osôb p.Trnovská, p.Vidra a p.Krivošík. Títo v rozpore so stanovami BDVH neviedli patričným spôsobom evidenciu členov BD, aj napriek tomu, že to patrilo medzi ich základné povinnosti.
-    K otázke neplatičstva p. Pribilu je potrebné Vás informovať , že p. Pribila je k dnešnému dňu voči BDVH v pozícii veriteľa. To znamená, že BDVH dlhuje finančné prostriedky jemu.
-    K otázke vyučtovania nákladov za prevádzku bytu bolo vyučtovanie už spracované a bude doručené každému členovi BDVH v priebehu mesiaca VIII/2013. Časový sklz v jeho vypracovaní bol spôsobený neodovzdaním a priebežným nespracovávaním príslušnej agendy bývalým predstavenstvom.   
-    K otázke prevodov bytov do osobného vlastníctva sa nám aj napriek bojkotu a sabotovaniu tejto činnosti osobami T.V.K. podarilo prelomiť formálne bariéry a prevody k dnešnému dňu plynule prebiehajú. Ich vydanie nemôže byť ani v budúcnosti nikým spochybňované. (Stanovisko právneho odboru Správy katastra nehnuteľností)  
-    Informácia o tom ako sa sprehľadnili finančné toky na fonde opráv jednotlivých obytných domov a ako bolo kvalifikované bývalé vedenia BDVH budete detailne informovaní v súvislosti s ročným vyučtovaním nákladov na prevádzku bytu.
-    Čo sa týka činnosti kontrolnej komisie v predchádzajúcom období (t.j. od 4/2013 až do dnes vás informujeme, že táto  sa niekoľkokrát ohlásila na kontrolu, avšak nikdy neprišla.    
 
                                                   S pozdravom  Ján Petrík, Vladimír Pribila, JUDr. Martin Zvara

Inhibition of heterogeneous automatism and the speed of propagation of excitation through the AV node Order Discount Metoprolol an increase in the refractory period. se prescribe para varios trastornos de la función eréctil en los hombres, hasta el desarrollo de impotencia Comprar Levitra soft Barato El medicamento ayuda a hacer frente a los trastornos causados ​​por factores orgánicos, psicológicos y mixtos. The leader among antiestrogens, of course, is the drug NOLVADEX (tamoxifen) buy coumadin online no prescription developed by the company's specialists more than 20 years ago. If you wear contact lenses and begin to experience discomfort during treatment with Roaccutane Accutane Order Online it is recommended to temporarily replace them with glasses. Aufgrund dessen wird auch der cGMP-Spiegel Kaufen Sie Kamagra günstig in den Kavernenkörpern des Genitalorgans und PDE5 gehemmt.
MAPA STRÁNOKÚVODOZNAMYNA STIAHNUTIEKONTAKTINZERÁTY

Všetky práva vyhradené 2024 BDVH, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu